Miedema Makelaardij

aanhuur en verhuur van winkels en kantoren

Aankoop en verkoop van winkels en kantoren

Taxaties en beleggingen

Welleman Winkelvastgoed

huurprijsherzieningen conform artikel 7:303 BW

Aan- en verhuur, aan- en verkoop van winkels

Research en taxaties